Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hatırlatma; PSC Kozmetik Tekstil Turizm Tic. Ltd. Şti. web sitesi (www.fanola.com.tr) içinde yer alan tüm içerikleri, bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Fanola Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Formu

Fanola Türkiye (PSC Kozmetik Tekstil Turizm Tic. Ltd. Şti.) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere, müşterilerimiz ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunmak isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz kurumumuz bünyesinde imkan bulan sistemsel ya da sistemsel olmayan yollar ile yine kurum işlevleri ile yazılı, sözlü ya da diğer yöntemler ile toplanabilecektir. Almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin devamlılığına bağlı olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca hizmetlerimizi kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi ve ya internet sayfamızı kullandığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Buna ek olarak şirketimizin faaliyetleri bünyesinde uygulayacağımız bazı reklam, kampanya, promosyon ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda bilgilendirme yapılabilecektir. Ancak, verilerinizin KVKK’na uygun olarak işlenmesi ve korunması için yeterli önlemleri alacağız ve gerekli uyarıları yapacağız.

Kişisel verileriniz kurumumuz menfaatleri doğrultusunda yönetsel ve idari kararların verilmesi, bazı insan kaynakları işlevlerinin yürütülmesi ve kurum güvenliğimizin sağlanması gibi maksatlar için KVKK’nın 5 ve 6. Maddeleri kapsamında işlenecektir. Yine kişisel verileriniz şirket içi ve şirket ile ilişkisi olan birim ve fonksiyonlar ile üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Fanola.com.tr tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde ve/veya talebiniz üzerine şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

PSC Kozmetik Tekstil Turizm Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verileriniz aşağıda sayılı kişiler ile paylaşılabilecektir;

 • PSC Kozmetik Tekstil Turizm Tic. Ltd. Şti. faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
 • PSC Kozmetik Tekstil Turizm Tic. Ltd. Şti. adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle

Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’NIN 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve ya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini ve ya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Erişim ve Muhafaza

PSC Kozmetik Tekstil Turizm Tic. Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacağımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için destek@fanola.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.